Centru Plasament Copii Victoria

Centrul De Plasament Azur

Centru Plasament Copii Victoria reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Victoria: Centrul De Plasament Azur.

        Centrul de consiliere si sprinjin pentru copii si parinti – acorda parintilor sprijinul necesar pentru a-i asigura copilului nivelul de viata corespunzator dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale si sociale, promovand dreptul acestuia la pastrarea relatiilor familiale (consiliere sociala, psihologica, juridica, medicala, educationala).
        Centrul de zi pentru copiii provenind din familii aflate in dificultate – Un serviciu pentru  protectia copilului a carui misiune este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activitati educationale de recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentantii legali. Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio-familial. Beneficiarii sunt copii cu varste cuprinse intre 5 si 17 ani.

Servicii

    Prin activitățile desfășurate, centrul își propun: să ofere găzduire şi îngrijire într-un mediu cât mai aproape de cel familial oferind copiilor, să pregătească pentru viată copiii, favorizănd integrarea socio-profesională a acestora prin participarea şi implicarea efectivă  în toate activităţile  de viată, să sprijine reintegrarea copiilor  în familia naturală şi să asigure legatura permanentă a copilului  cu familia şi alte persone apropiate lui .

Servicii oferite:
• servicii de îngrijire: asigurarea și prepararea hranei, asigurarea cazării în condiții optime, asigurarea drepturilor cu character social și material.
• servicii privind educația: de învățare de abilități sociale și de comunicare, de educare a valorilor morale și a unui comportament dezirabil  în societate, de orientare profesională, școlară și vocațională.
• servicii privind sănătatea: supravegherea și monitorizarea stării de sănătate, educație pentru sănătate și de adoptare a unui stil de viață sănătos, acordarea primului ajutor.
• servicii orientate spre dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: dezvoltarea deprinderilor instrumentale/autonomie personal, activități lucrative zilnice, activități de dezvoltare a deprinderilor gospodărești.
• servicii de recreere si socializare: activitati de socializare si petrecere a timpului liber.