Centru Plasament Batrani Sacele

Caminul de batrani Christiana

Centru Plasament Batrani Sacele reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Batrani Sacele: Caminul de batrani Christiana.

    Misiuna este una umanitară şi serveşte scopurilor de binefacere şi utilitate publică.
    Căminul de Bătrâni Christiana-Săcele are misiunea de a asigura găzduirea şi întreţinerea persoanelor care au împlinit vârsta legală de pensionare, pe o perioadă  determinată sau nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale ale acestora.

    Valorile

Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine Christiana sunt: cinstea, onoarea, respectul reciproc şi întrajutorarea semenilor aflaţi în nevoie socială, toleranţa, convieţuirea moral-creştină, profesionalism, transparenţa şi iniţiativa.

Servicii

    Scop

    Asigurarea si garantarea unui standard de viata care sa corespundă nevoilor celor vârstnici;
    Asigurarea unei batraneti demne si sigure;
    Socializarea persoanelor de vârsta a treia, prin atragerea lor în activităti culturale, ergoterapie, terapie ocupaţională de grup şi alte activităţi etc;
    Integrarea socială a beneficiarilor în institutie şi în comunitatea locală;
    Prevenirea degradării şi intreţinerea psiho- fizică a celor doi parteneri ( beneficiar – salariat );
    Stimularea apropierii serviciilor sociale de problematica vârstnicilor în vederea armonizarii condiţiilor de viaţă;
    Satisfacerea diverselor nevoi ale persoanelor beneficiare din unitatea noastra, prevenirea, limitarea, înlaturarea unor evenimente considerate drept “riscuri sociale,,.

    Obiectivele

Îndeplinirea acestui scop urmăreşte realizarea unor obiective de ajutorare a săracilor, a celor neajutoraţi, a copiilor orfani, a vârstnicilor, a persoanelor cu handicap prin:

    realizarea de opere de binefacere şi conlucrarea cu persoane şi instituţii care acţionează în domeniu caritabil;
    instruirea, perfecţionarea şi şcolarizarea colaboratorilor în activitatea de asistenţă sanitară, socială şi caritabilă;
    sprijinirea şi promovarea activităţii caritabile şi sociale prin evenimente şi literatură de specialitate;
    acordarea de ajutor moral şi material;
    sensibilizarea opiniei publice referitor la respectul faţă de semen
    acordarea de servicii socio-medicale gratuite sau cu preţ redus;
    acordarea de ajutoare familiilor aflate în situaţii neprevăzute: îmbolnăviri, decese etc.
    participarea la acţiuni umanitare comune cu autorităţile locale;
    distribuirea de cadouri persoanelor instituţionalizate în căminul Asociaţiei;
    acordarea de asistenţă medicală stomatologică, cardiologică, boli interne, neuro-psihiatrie, ecografii, precum şi alte servicii medicale.
    să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;
    să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice;
    să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;
    să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;
    să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;
    să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;
    să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.