Centru Plasament Batrani Beclean

Camin de Persoane Varstnice Beclean

Centru Plasament Batrani Beclean reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Batrani Beclean: Camin de Persoane Varstnice Beclean.

    Căminul de Persoane Vârstnice (CPV) este centrul rezidenţial pentru persoanele vârstnice (inclusiv persoane cu dementă) care asigură, condiţii corespunzătoare de: cazare, ingrijire, hrană, kinetoterapie, masaj, hidroterapie, psihoterapie cognitiv-comportamentală, terapie ocupaţională (socializare, joc, rummy, table, şah, vizionari emisiuni TV, etc.), consultaţii medicale de către medici specialişti, in funcţie de necesităţile si nevoile individuale ale beneficiarilor.

Servicii

- Asigură furnizarea serviciilor medico-sociale în interesul beneficiarului și în baza contractului încheiat cu acesta;
- Asigură furnizarea serviciilor cu titlu permanent, cu găzduire pe durată nedeterminată;
- Asigură intreţinerea si folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;
- Organizează activităţi de socializare si religioase in vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior;
- Acordă sprijin şi asistenţă de specialitate in vederea prevenirii situaţiilor care pun in pericol siguranţa beneficiarilor;
- Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii si orice forme organizate ale societăţii civile, in condiţiile legii, in vederea diversificării serviciilor medico-sociale furnizate;
- Asigură indeplinirea măsurilor de aducere la cunostinţă atat a personalului, cât şi a beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si funcţionare;
- Elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează.
- cazare;
- îngrijire;
- hrană;
- kinetoterapie;
- masaj;
- hidroterapie;
- psihoterapie cognitiv-comportamentală;
- terapie ocupaţională(socializare, joc, rummy, table, şah, vizionări emisiuni TV, etc.);
- consultaţii medicale de către medicul centrului, medicul de familie al centrului, medici specialişti, în funcţie de necesităţi (internist, psihiatru, neurolog, diabetolog – nutritionist, cardiolog, etc.);
- tratamente medicale la recomandarea medicilor specialişti, (exclusiv transfuzii, perfuzii cu aminoacizi, etc.);
- servicii religioase (in funcţie de apartenenţa religioasă).