Intocmirea actului constitutiv si a statutului

Intocmirea actului constitutiv si a statutului

1. Rezervarea numelui

Pentru inceput, ca sa va puteti infiinta un ONG trebuie sa obtineti dovada ca numele ales este in conformitate cu legislatia in vigoare, ca nu a fost rezervat de altcineva si ca nu este identic cu numele altei organizatii non-profit. Dovada faptului ca numele este disponibil se obtine de la Ministerul Justistiei, Serviciul de Relatii cu Publicul si Evidenta ONG. Se achita taxa la Trezoreria orasului in care locuiti in contul Ministerului Justitiei. Se va depune la Registratura Ministerului Justitiei anexa dovezii de plata a taxei. Daca nu sunteti din capital puteti trimite prin posta cererea si dovada faptului ca ati achitat taxa. Cererea poate fi redactata personal sau se poate completa in formularul disponibil la registratura.

Cererea trebuie sa cuprinda:

Numele persoanei care solicita;
Domiciuliul sau sediul
Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial (asociatie, fundatie, federatie) pentru care se solicita verificarea
Numele pe care il solicitati
Temeiul juridic: Ordonanta Guvernului nr. 26/2000
Taxa achitata confor chitantei
Data
Semnatura

Dovada se ridica direct sau se primeste prin posta sub foorma de scrisoare recomandata. Aceasta va veni in 4-5 zile lucratoare daca este ridicata direct sau in 10 zile daca vine prin posta si are valabiitate 3 luni de la data emiterii.

Se interzice utilizarea in nume a denumirilor autoritatilor si institutiilor publice.

Dovada poate fi prelungita, iar cererea de prelungire trebuie facuta cel tarziu in ziua expirarii dovezii initiale.2. Actul constitutiv si statutul

Pentru realizarea actului constitutiv si a statutului este necesara autentificarea din partea unui avocat, sau a unui notar, in mai multe exemplare (recomandabil 5/6 din fiecare).

Se recomanda sa inmanati fie prin e-mail fie direct notarului, respective avocatului, propunerea pentru aceste acte, pentru a le citi si eventual pentru a face observatii, cu cateva zile inainte de data in care doriti autentificarea.

In ceea ce priveste costurie, estimative, suma se incadreaza intre 200 si 400 de lei, depinzand de notar si de numarul exemplarelor autentificate.

Durata depinde de cat de repede se alcatuiesc actele.

Se recomanda ca in viitor daca mai aveti nevoie de acte autentificate sa faceti o copie a actului sis a apelati la acelasi notar pentru a o autentifica, deoarece procedura se poate realiza pe loc.

Actul constitutiv desemneaza organelle de conduere si consfinteste hotararea fondatorilor pentru a infiinta Asociatia. Actul trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile prevazute la art. 6, lin. 2, din Legea 246/2005 .

Statutul defineste scopul si obiectivele Asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc. si trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile prevazute la art. 6, lin. 3, din Legea 246/2005.

3. Sediul

Legea solicita existanta unui sediu social pentru ONG. Este dificila optinerea unui sediu cu o chirie rezonabila pentru persoana juridical si prin urmare se poate stabili drept sediu locuinta unuia dintre fondatori, atata timp cat se afla in proprietatea acestuia. Porprietarul sediului autentifica la notariat declaratia prin care pune la dispozitie spatial respective ca sediu.

Exista posibiitatea ca Judecatoria sa ve ceara un contract de comodat, acesta nu trebuie sa fie autentificat fiind un cat cu semnatura private.

Daca spatial este inchiriat este nevoie de contractual de inchiriere in copie autentificata si de acordul proprietarului. De asemenea, daca sediul se afla intr-un imobil cu mai multe proprietati se cer: acordul vecinilor cu pereti comuni (sub forma unui tabel de semnaturi), acordul Asociatiei de Proprietari de la administratorul imobilului.

4. Patrimoniul

Este necesar sa aveti un patrimoniu initial minim pentru infiintarea unei organizatii non-profit. Acesta se face prin depozit bacar, si pentru o asociatie non profit este agal cu un salariu minim brut pe economie. Banii se depun sub forma de patrimoniu initial, se completeaza un formular, se anexeaza copia actului constitutiv autentificat si se achita taxa de deschidere de cont. Initial banii raman la banca pana se obtine hotararea de infiintare, moment in care ii veti putea transfera intr-un cont bancar.

5. Cazier fiscal

Fondatorii si asociatii trebuie sa obtina cazierul fiscal personal si este obligatorie prezentarea acestuia

Obligativitatea prezentarii acestuia este mentionata de OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, cu modificarile ulterioare, care, la art. 8. aliniatul 1, prevede ca:

Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice de care apartine domiciliul fiecaruia dintre solicitanti.

Cazierul fiscal se poate elibera pe loc si are valabilitate 15 zile de la data eliberarii.

6. Depunerea dosarului

Puneti intr-un dosar actul constitutiv, statutul, dovada sediului si patrimoniului, disponibilitatea numelui si cazierul fiscal, o cerere adresata presedintelui Judecatoriei in care se solicita acordarea personalitatii juridice si inscrierea in registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial si un timbru de 1 leu. Se achita taxa de timbru si se adauga chitanta la dosar. Dosarul se depune la judecatorie.

Daca sunteti la primul ONG infiintat, mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu, pentru verificare, inainte de depunere. Vedeti ce vi se spune, daca dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus. Rezultatul se primeste in 2 zile cu datele pentru prezentarea la judecatorie.

7. Eliberearea raspunsului si inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor

In 2 saptamani cel mult dupa pronuntare depuneti la Judecatorie cererea de eliberare a sentintei civile si a certificatului de inscriere in Registrului Asociatiilor si Fundatiilor, inscriere care se face din oficiu de catre instanta. Certificatul de inscriere. Statutul si incheierea judecatoreasca dovedesc existenta persoanei juridice. Cereti la grefa Judecatoriei eliberarea unui numar de copii autentificate dupa Sentinta civila si dupa Certificatul de inscriere.

8. Certificatul de inregistrare fiscala

Pentru a putea desfasura orice operatiuni financiare aveti nevoie de un Certificat de Inregistrare Fiscala, numit popular si Cod Fiscal. Depuneti un dosar care sa cuprinda : copii dupa Statut, Act constitutiv, incheierea judecatoreasca, Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, timbrul fiscal si doua formulare pe care le veti lua de la inspectorul fiscal si le veti completa. Eliberarea Codului Fiscal se face in 10 zile.

9. Stampila si documentele specifice

Atestarea actelor emise in numele organizatiei se face prin semnatura persoanelor autorizate si parafarea cu o stampila. La solicitarea stampilei trebuie sa prezentati copia dupa Codul Fiscal si copia dupa buletin.

Se recomanda sa faceti minim 2 stampile, una pentru birou si una pe care sa o luat cu dumneavostra. Iprimatele personalizate includ si contul bancar de aceea trebuie sa va deschideti mai intai contul.

10. Contul bancar

Pentru a putea efectua operatiuni financiare aveti nevoie de cont in banca. Pentru a simplifica procedurile puteti deschide contul la banca in care ati depus patrimoniul.

Este nevoie de Statutul si Actul Constitutiv, incheierea judecatoareasca, Certificatul de Inregistrare Fiscala, in original sau copie legalizata (care vi se inapoiaza) si inca in cate o copie xerox (care se retine). Actele trebuie stampilate.

Sunt necesare specimene de semnatura pentru toti cei desemnati sa faca operatiuni bancare, deci, daca este cazul, acestia trebuie sa fie prezenti.

Dupa deschiderea contului banii din patrimoniu se transfera prin ordin de plata si, de asemenea banii se deblocheaza si se pot utiliza pentru nevoi curente.