Centru Plasament Copii Targu Neamt

Centru Plasament Copii Targu Neamt

Centru Plasament Copii Targu Neamt reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Targu Neamt: Centru Plasament Copii Targu Neamt.

    Serviciile de tip familial au rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi.
    Serviciile de tip familial pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi.
    
    Principiile care stau la baza activităţii serviciilor de tip familial:
respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
respectarea demnităţii copilului;
respectarea istoriei personale, a personalităţii, familiei biologice şi tradiţiilor copilului;
ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul sau de maturitate;
menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
menţinerea fraţilor împreună;
asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturala, extinsă sau substitutivă;
asigurarea unui statut egal în cadrul familiei pentru copilul aflat în plasament;
promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

Servicii

    Prin activitățile desfășurate, centrul își propun: să ofere găzduire şi îngrijire într-un mediu cât mai aproape de cel familial oferind copiilor, să pregătească pentru viată copiii, favorizănd integrarea socio-profesională a acestora prin participarea şi implicarea efectivă  în toate activităţile  de viată, să sprijine reintegrarea copiilor  în familia naturală şi să asigure legatura permanentă a copilului  cu familia şi alte persone apropiate lui .

Servicii oferite:
• servicii de îngrijire: asigurarea și prepararea hranei, asigurarea cazării în condiții optime, asigurarea drepturilor cu character social și material.
• servicii privind educația: de învățare de abilități sociale și de comunicare, de educare a valorilor morale și a unui comportament dezirabil  în societate, de orientare profesională, școlară și vocațională.
• servicii privind sănătatea: supravegherea și monitorizarea stării de sănătate, educație pentru sănătate și de adoptare a unui stil de viață sănătos, acordarea primului ajutor.
• servicii orientate spre dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: dezvoltarea deprinderilor instrumentale/autonomie personal, activități lucrative zilnice, activități de dezvoltare a deprinderilor gospodărești.
• servicii de recreere si socializare: activitati de socializare si petrecere a timpului liber.