Centru Plasament Copii Sfantu Gheorghe

Camin copii Sf Gheorghe

Centru Plasament Copii Sfantu Gheorghe reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Sfantu Gheorghe: Camin copii Sf Gheorghe.

        Centrul de consiliere si sprinjin pentru copii si parinti – acorda parintilor sprijinul necesar pentru a-i asigura copilului nivelul de viata corespunzator dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale si sociale, promovand dreptul acestuia la pastrarea relatiilor familiale (consiliere sociala, psihologica, juridica, medicala, educationala).
        Centrul de zi pentru copiii provenind din familii aflate in dificultate – Un serviciu pentru  protectia copilului a carui misiune este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activitati educationale de recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentantii legali. Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio-familial. Beneficiarii sunt copii cu varste cuprinse intre 5 si 17 ani.

Servicii

Serviciile de zi au rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Serviciile de zi pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile copiilor şi ale părinţilor lor.

        Din categoria serviciilor de zi fac parte:
centrele de zi;
centrele de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;


    Serviciile de zi îndeplinesc următoarele atribuţii, în funcţie de specificul şi de nevoile fiecărei categorii de beneficiari:
asigura un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor;
asigura activităţi recreative şi de socializare;
asigura copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională;
asigura părinţilor consiliere şi sprijin;
dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie;
asigura programe de abilitare şi reabilitare;
contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecţie.
acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul său familial şi urmăreşte modul de realizare a acestor activităţi, de serviciile locale;
pregăteşte, cu sprijinul autorităţii publice locale, integrarea sau reintegrarea copilului în familia sa, într-o familie substitutivă sau în familia adoptivă, după caz;
colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială la monitorizarea copilului ce a revenit în familia naturală/extinsă dintr-un centru de plasament, solicitându-le acestora întocmirea unor rapoarte trimestriale;


    Beneficiarii serviciilor de zi sunt:
copiii şi părinţii cărora li se acorda prestaţii şi servicii destinate prevenirii separăriilor;
copiii care au beneficiat de o măsura de protecţie specială şi au fost reintegraţi înfamilie;
copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială;
părinţii ai căror copii beneficiază de o măsura de protecţie specială;
copiii neînsoţiţi de părinţi sau de alt reprezentant legal, care solicita o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor.