Centru Plasament Copii Resita

Centrul De Zi Maria

Centru Plasament Copii Resita reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Resita: Centrul De Zi Maria.

    Principiile care stau la baza activităţii serviciilor de tip familial:
respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
respectarea demnităţii copilului;
respectarea istoriei personale, a personalităţii, familiei biologice şi tradiţiilor copilului;
ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul sau de maturitate;
menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
menţinerea fraţilor împreună;
asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturala, extinsă sau substitutivă;
asigurarea unui statut egal în cadrul familiei pentru copilul aflat în plasament;
promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

Servicii

Serviciile de zi au rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Serviciile de zi pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile copiilor şi ale părinţilor lor.

        Din categoria serviciilor de zi fac parte:
centrele de zi;
centrele de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;


    Serviciile de zi îndeplinesc următoarele atribuţii, în funcţie de specificul şi de nevoile fiecărei categorii de beneficiari:
asigura un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor;
asigura activităţi recreative şi de socializare;
asigura copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională;
asigura părinţilor consiliere şi sprijin;
dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie;
asigura programe de abilitare şi reabilitare;
contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecţie.
acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul său familial şi urmăreşte modul de realizare a acestor activităţi, de serviciile locale;
pregăteşte, cu sprijinul autorităţii publice locale, integrarea sau reintegrarea copilului în familia sa, într-o familie substitutivă sau în familia adoptivă, după caz;
colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială la monitorizarea copilului ce a revenit în familia naturală/extinsă dintr-un centru de plasament, solicitându-le acestora întocmirea unor rapoarte trimestriale;


    Beneficiarii serviciilor de zi sunt:
copiii şi părinţii cărora li se acorda prestaţii şi servicii destinate prevenirii separăriilor;
copiii care au beneficiat de o măsura de protecţie specială şi au fost reintegraţi înfamilie;
copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială;
părinţii ai căror copii beneficiază de o măsura de protecţie specială;
copiii neînsoţiţi de părinţi sau de alt reprezentant legal, care solicita o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor.