Centru Plasament Copii Ploiesti

Centru Plasament Ploiesti

Centru Plasament Copii Ploiesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Ploiesti: Centru Plasament Ploiesti.

    Principiile care stau la baza activităţii serviciilor de tip familial:
respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
respectarea demnităţii copilului;
respectarea istoriei personale, a personalităţii, familiei biologice şi tradiţiilor copilului;
ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul sau de maturitate;
menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
menţinerea fraţilor împreună;
asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturala, extinsă sau substitutivă;
asigurarea unui statut egal în cadrul familiei pentru copilul aflat în plasament;
promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

Servicii

cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor,  în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
supravegherea stării de sănătate, asistenţa  medicală, recuperarea, îngrijirea şi supravegherea permanentă a beneficiarilor ;                                          
protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor    ;
accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură ;                    
educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;                                                
socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea ;  
climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor ;                      
participarea la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor ;                                                                               
evaluarea şi consilierea psihologică;                                               
posibilităţi de petrecere a timpului liber;
urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate.