Centru Plasament Copii Iasi

CENTRUL DE ZI PRICHINDEL

Centru Plasament Copii Iasi reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Iasi: CENTRUL DE ZI PRICHINDEL.

  Centrul de Zi “Prichindel” este singurul centru de zi de pe raza municipiului Iasi care ofera servicii socio-educationale pentru copiii familiilor aflate in situatie de risc social. Capacitatea centrului este de 55 de copii cu varste cuprinse intre 6 luni si 3 ani.
  Serviciile de tip familial au rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, cresterea si ingrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai.
  Serviciile de tip familial pot avea caracter specializat, in functie de nevoile si de caracteristicile copiilor protejati.

Principiile care stau la baza activitatii serviciilor de tip familial:

 • respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • egalitatea sanselor si nediscriminarea;
 • asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;
 • promovarea unui model familial de ingrijire a copilului;
 • asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului;
 • asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;
 • respectarea demnitatii copilului;
 • respectarea istoriei personale, a personalitatii, familiei biologice si traditiilor copilului;
 • ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont de varsta si de gradul sau de maturitate;
 • mentinerea relatiilor personale ale copilului si a contactelor directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament;
 • mentinerea fratilor impreuna;
 • asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva;
 • asigurarea unui statut egal in cadrul familiei pentru copilul aflat in plasament;
 • asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.

Servicii

Serviciile de zi indeplinesc urmatoarele atributii, in functie de specificul si de nevoile fiecarei categorii de beneficiari:

 • asigura un program educational adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor;
 • contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai;
 • contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii sau, dupa caz, in planul individualizat de protectie.
 • acorda asistenta si sprijin parintilor copilului aflat in dificultate pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial si urmareste modul de realizare a acestor activitati, de serviciile locale;
 • asigura activitati recreative si de socializare;
 • asigura copiilor consiliere psihologica si orientare scolara si profesionala;
 • asigura parintilor consiliere si sprijin;
 • dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie;
 • asigura programe de abilitare si reabilitare;
 • pregateste, cu sprijinul autoritatii publice locale, integrarea sau reintegrarea copilului in familia sa, intr-o familie substitutiva sau in familia adoptiva, dupa caz;
 • colaboreaza cu serviciile publice de asistenta sociala la monitorizarea copilului ce a revenit in familia naturala/extinsa dintr-un centru de plasament, solicitandu-le acestora intocmirea unor rapoarte trimestriale;

Beneficiarii serviciilor de zi sunt:

 • copiii care au beneficiat de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati infamilie;
 • copiii care beneficiaza de o masura de protectie speciala;
 • copiii si parintii carora li se acorda prestatii si servicii destinate prevenirii separariilor;
 • parintii ai caror copii beneficiaza de o masura de protectie speciala;
 • copiii neinsotiti de parinti sau de alt reprezentant legal, care solicita o forma de protectie in conditiile reglementarilor legale privind statutul si regimul refugiatilor.