Centru Plasament Copii Hunedoara

camin copii Hunedoara

Centru Plasament Copii Hunedoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Hunedoara: camin copii Hunedoara.

    Principiile care stau la baza activităţii serviciilor de tip familial:
respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
respectarea demnităţii copilului;
respectarea istoriei personale, a personalităţii, familiei biologice şi tradiţiilor copilului;
ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul sau de maturitate;
menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
menţinerea fraţilor împreună;
asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturala, extinsă sau substitutivă;
asigurarea unui statut egal în cadrul familiei pentru copilul aflat în plasament;
promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

Servicii

    Prin activitățile desfășurate, centrul își propun: să ofere găzduire şi îngrijire într-un mediu cât mai aproape de cel familial oferind copiilor, să pregătească pentru viată copiii, favorizănd integrarea socio-profesională a acestora prin participarea şi implicarea efectivă  în toate activităţile  de viată, să sprijine reintegrarea copiilor  în familia naturală şi să asigure legatura permanentă a copilului  cu familia şi alte persone apropiate lui .

Servicii oferite:
• servicii de îngrijire: asigurarea și prepararea hranei, asigurarea cazării în condiții optime, asigurarea drepturilor cu character social și material.
• servicii privind educația: de învățare de abilități sociale și de comunicare, de educare a valorilor morale și a unui comportament dezirabil  în societate, de orientare profesională, școlară și vocațională.
• servicii privind sănătatea: supravegherea și monitorizarea stării de sănătate, educație pentru sănătate și de adoptare a unui stil de viață sănătos, acordarea primului ajutor.
• servicii orientate spre dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: dezvoltarea deprinderilor instrumentale/autonomie personal, activități lucrative zilnice, activități de dezvoltare a deprinderilor gospodărești.
• servicii de recreere si socializare: activitati de socializare si petrecere a timpului liber.