Centru Plasament Copii Gura vaii

CENTRUL REZ.DE ORIENT.,SUPRAV.&SPRIJ.A REINTEGR.SOC.A COPIL.

Centru Plasament Copii Gura vaii reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Gura vaii: CENTRUL REZ.DE ORIENT.,SUPRAV.&SPRIJ.A REINTEGR.SOC.A COPIL..

    Asigură un climat de tip familial benefic pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor şi tinerilor, prin accesul acestora pe o perioadă determinată la găzduire, protecţie, creştere, îngrijire, educaţie nonformală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, în vederea re/integrării familiale şi socioprofesionale.
    Serviciile de tip familial au rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi.
    Serviciile de tip familial pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi.
        Centrul de zi pentru copiii provenind din familii aflate in dificultate – Un serviciu pentru  protectia copilului a carui misiune este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activitati educationale de recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentantii legali. Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio-familial.

Servicii

cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor,  în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
supravegherea stării de sănătate, asistenţa  medicală, recuperarea, îngrijirea şi supravegherea permanentă a beneficiarilor ;                                          
protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor    ;
accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură ;                    
educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;                                                
socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea ;  
climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor ;                      
participarea la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor ;                                                                               
evaluarea şi consilierea psihologică;                                               
posibilităţi de petrecere a timpului liber;
urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate.