Centru Plasament Copii Gaesti

Plasament Copii Gaesti

Centru Plasament Copii Gaesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Gaesti: Plasament Copii Gaesti.

    Asigură un climat de tip familial benefic pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor şi tinerilor, prin accesul acestora pe o perioadă determinată la găzduire, protecţie, creştere, îngrijire, educaţie nonformală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, în vederea re/integrării familiale şi socioprofesionale.
    Serviciile de tip familial au rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi.
    Serviciile de tip familial pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi.

Servicii

    Prin activitățile desfășurate, centrul își propun: să ofere găzduire şi îngrijire într-un mediu cât mai aproape de cel familial oferind copiilor, să pregătească pentru viată copiii, favorizănd integrarea socio-profesională a acestora prin participarea şi implicarea efectivă  în toate activităţile  de viată, să sprijine reintegrarea copiilor  în familia naturală şi să asigure legatura permanentă a copilului  cu familia şi alte persone apropiate lui .

Servicii oferite:
• servicii de îngrijire: asigurarea și prepararea hranei, asigurarea cazării în condiții optime, asigurarea drepturilor cu character social și material.
• servicii privind educația: de învățare de abilități sociale și de comunicare, de educare a valorilor morale și a unui comportament dezirabil  în societate, de orientare profesională, școlară și vocațională.
• servicii privind sănătatea: supravegherea și monitorizarea stării de sănătate, educație pentru sănătate și de adoptare a unui stil de viață sănătos, acordarea primului ajutor.
• servicii orientate spre dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: dezvoltarea deprinderilor instrumentale/autonomie personal, activități lucrative zilnice, activități de dezvoltare a deprinderilor gospodărești.
• servicii de recreere si socializare: activitati de socializare si petrecere a timpului liber.