Centru Plasament Copii Deva

Centru Plasament Deva

Centru Plasament Copii Deva reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Deva: Centru Plasament Deva.

        Centrul de consiliere si sprinjin pentru copii si parinti – acorda parintilor sprijinul necesar pentru a-i asigura copilului nivelul de viata corespunzator dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale si sociale, promovand dreptul acestuia la pastrarea relatiilor familiale (consiliere sociala, psihologica, juridica, medicala, educationala).
        Centrul de zi pentru copiii provenind din familii aflate in dificultate – Un serviciu pentru  protectia copilului a carui misiune este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activitati educationale de recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentantii legali. Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio-familial. Beneficiarii sunt copii cu varste cuprinse intre 5 si 17 ani.

Servicii

cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor,  în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
supravegherea stării de sănătate, asistenţa  medicală, recuperarea, îngrijirea şi supravegherea permanentă a beneficiarilor ;                                          
protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor    ;
accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură ;                    
educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;                                                
socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea ;  
climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor ;                      
participarea la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor ;                                                                               
evaluarea şi consilierea psihologică;                                               
posibilităţi de petrecere a timpului liber;
urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate.