Centru Plasament Copii Bals

Centrul de Plasament Bals

Centru Plasament Copii Bals reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Bals: Centrul de Plasament Bals.

Centrul de Plasament Balş, serviciu de tip rezidenţial, are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurilor de protecţie specială a copilului, respectiv plasamentul şi plasamentul în regim de urgenţă.

Centrul de Plasament Balş functioneaza in subordinea Serviciului pentru ingrijire de tip rezidential a copilului din cadrul Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Olt, fără personalitate juridica, având ca atribuţie principală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie, supraveghere medicală şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi integrării sau includerii sociale.

Copiii protejaţi în acest centru sunt cu dizabilitati psihice, senzoriale si asociate, cu varste cuprinse intre 5 si 18/26 ani, in conformitate cu prevederile legale existente.

Centrul de plasament asigura tuturor copiilor/tinerilor aflati in plasament, indiferent de sex, varsta, limba, etnie, religie, provenienta, accesul neingradit la resursele unitatii, precum si o protectie adevarata in relatiile cu alte institutii, grupuri umane sau persoane fizice.
In proiectarea si desfasurarea tuturor activitatilor de gazduire, ingrijire, educatie nonformala si informala, sprijin emotional, consiliere, precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viata independente si a unora dintre activitatile legate de reintegrarea sau integrarea familiala, nevoile si interesele copilului/tanarului constituie criteriul prioritar, in functie de care se iau decizii sau se stabilesc relatii.

Servicii

Principiile care stau la baza activităţii centrului de plasament
La baza activitatii centrului stau urmatoarele principii:
- respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
- deschiderea catre comunitate;
- asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea in unitate a unui personal mixt si deschiderea centrului catre comunitate;
- egalitatea sanselor si nediscriminarea;
- asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;
- respectarea demnitatii copilului;
- ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont de varsta si de gradul sau de maturitate;
- mentinerea relatiilor personale ale copilului si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament;
- mentinerea impreuna a fratilor;
- promovarea unui model familial de ingrijire a copilului;
- asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului;
- asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva;
- asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;
- asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
- asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.


Atributiile centrului de plasament, in functie de specificul si de nevoile fiecarei categorii de beneficiari, sunt:
- asigura cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare protectiei speciale a copiilor si tinerilor, in functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei categorii de beneficiari;
- asigura, dupa caz, supravegherea starii de sanatate, asistenta medicala, recuperare, ingrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor;
- asigura paza si securitatea beneficiarilor;
- asigura beneficiarilor protectie si asistenta in cunoasterea si exercitarea drepturilor lor;
- asigura accesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura;
- asigura educatia informala si nonformala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor si a deprinderilor necesare integrarii sociale;
- asigura socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relatiilor cu comunitatea;
- asigura climatul favorabil dezvoltarii personalitatii copiilor;
- asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor;
- asigura interventie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul individualizat de protectie;
- urmaresc modalitatile concrete de punere in aplicare a masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul serviciului si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate;
- asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.
Centrul de plasament asigură tuturor copiilor indiferent de sex, vârstă, limbă, etnie, religie, provenienţă accesul neîngrădit la resursele unităţii, precum şi o protecţie adecvată în relaţiile cu alte unităţi, grupuri sau persoane fizice.

Beneficiarii centrului de plasament
-copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;
-copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă.