Centru Plasament Copii Agigea

Centru plasament Agigea

Centru Plasament Copii Agigea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Copii Agigea: Centru plasament Agigea.

    Serviciile de tip familial au rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi.
    Serviciile de tip familial pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi.
    
    Principiile care stau la baza activităţii serviciilor de tip familial:
respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
respectarea demnităţii copilului;
respectarea istoriei personale, a personalităţii, familiei biologice şi tradiţiilor copilului;
ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul sau de maturitate;
menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
menţinerea fraţilor împreună;
asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturala, extinsă sau substitutivă;
asigurarea unui statut egal în cadrul familiei pentru copilul aflat în plasament;
promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

Servicii

cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor,  în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
supravegherea stării de sănătate, asistenţa  medicală, recuperarea, îngrijirea şi supravegherea permanentă a beneficiarilor ;                                          
protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor    ;
accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură ;                    
educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;                                                
socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea ;  
climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor ;                      
participarea la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor ;                                                                               
evaluarea şi consilierea psihologică;                                               
posibilităţi de petrecere a timpului liber;
urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate.